Kybertím SPŠE

Projekt s názvom Kybertímy realizovaný CSIRT@UPJŠ

Kto sme?

Sme partia ľudí, ktorí sa rozhodli šíriť povedomie o informačnej bezpečnosti medzi verejnosťou. So stále väčším počtom pripojených zariadení a ľudí aktívne využívajúcich informačné technológie je dnes nutnosť mať aspoň základnú kyberbezpečnostnú gramotnosť.

Náš tím tvorí:

 • Marek Chyra, III.B
 • Jakub Jaklovský, III.B
 • Tomáš Berži, III.C
 • Filip Remper, III.C
 • Michal Šipoš, III.C
 • Karin Cisková, III.E
 • Dávid Főző, III.E
 • Damián Vološiny, III.E
 • Michal Copko, učiteľ

Čo plánujeme zorganizovať

 • Aktivity pre základné školy – prednášky, ukážky, kvízy
 • Rovesnícke aktivity – starší žiaci oboznamujú s konceptmi bezpečnosti mladších žiakov
 • Aktivity pre širokú verejnosť – videá, plagáty, návody

Naše doterajšie aktivity

Rovesnícke aktivity pre žiakov našej školy

Kybertím si pre svojich mladších spolužiakov pripravil prednáška pre 1. a 2. ročník pri príležitosti týždňa bezpečného internetu. Tento ročník sa niesol v znamení zodpovedného správania v online priestore a preto sme sa sústredili na témy:

 • Sharenting
 • Nastavenie publika na sociálnych sieťach
 • Digitálna stopa
 • Misinformácie a dezinformácie

Prezentácia z prednášky je k dispozícii online.

Aktivity pre žiakov zákaldných škôl

Naša škola organizuje každoročne aktivitu Dni Energií, Techniky a Inovácií, kde sme žiakom ZŠ odprezentovali kyberbezpečnostné témy ako:

Videá na kyberbezpečnostné témy

Webové stránky na kyberbezpečnostné témy

Stolná hra

CyberQuest je stolná hra, kde hráči prechádzajú jednotlivými políčkami tak, že každý hráč hodí kockou a posunie sa o daný počet polí vpred. Ak hráč narazí na vyznačené pole, potiahne si kartu a na základe odpovede sa posunie späť alebo vpred na hracom poli. Cieľom hry je dostať sa na koniec hracieho poľa pred ostatnými hráčmi, pričom dobré návyky sú odmeňované rýchlym posunom vpred a zlé posunom vzad.

SPŠ elektrotechnická, Komenského 44, Košice


e-mail: copko@spseke.sk, tel: +421 55 633 23 11