Stredná priemyselná škola elektrotechnická Komenského 44 040 01 Košice
v spolupráci so spoločnosťou T-Systems Slovakia s.r.o. , Žriedlová 13, Košice

PRIHLÁŠKA NA VYŠŠIE ODBORNÉ ŠTÚDIUM
v duálnej forme podľa zákona 61/2015 Z.z.

Kód a odbor: 2563 Q POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY, školský rok 2020/2021
Prijímanie prihlášok pre šk. rok 2020/2021 bolo ukončené.

Ďalšie podávanie prihlášok bude aktívne vo februári 2021.